4. ACTIVIDADES

TÉCNICA: INFORMACIÓN

Recollemos aquí un resumo desta declaración de principios sobre a tolerancia que os estados membros da Unesco, congregados en París con motivo da 28.ª reunión da Conferencia Xeral, do 25 de outubro ao 16 de novembro de 1995, presentaron como unha descrición do valor cidadán da tolerancia.

¿QUEN?

¿Con quen debemos ser tolerantes?

-É esencial que os individuos, as comunidades e as nacións acepten e respecten o carácter multicultural da familia humana.

-A intolerancia pode revestir a forma da marxinación de grupos vulnerables e da súa exclusión da participación social e política, así como da violencia e a discriminación contra eles.

-Débese prestar especial atención aos grupos socialmente desfavorecidos para protexelos coas leis e medidas sociais, especialmente en materia de vivenda, de emprego e de saúde; respectar a autenticidade da súa cultura e os seus valores e facilitar a súa promoción e integración social e profesional, en particular mediante a educación.

¿QUE?

Definición da tolerancia

-A tolerancia consiste no respecto, a aceptación e o aprecio da rica diversidade das culturas do noso mundo, das nosas formas de expresión e medios de ser humanos.

Foméntana o coñecemento, a actitude de apertura, a comunicación e a liberdade de pensamento, de conciencia e de relixión. A tolerancia consiste na harmonía na diferenza.

-Tolerancia non é o mesmo que concesión, condescendencia ou indulxencia. É unha actitude activa de recoñecemento das liberdades fundamentais dos demais. Supón o rexeitamento do dogmatismo e do absolutismo.

¿ONDE?

Campo de aplicación

-A nosa época caracterízase pola mundialización da economía e unha aceleración da mobilidade, a comunicación, a integración e a interdependencia, a gran amplitude das migracións e do desprazamento de poboacións, a urbanización e a transformación dos modelos sociais.

-O fomento da tolerancia e a inculcación de actitudes de apertura, escoita recíproca e solidariedade han de ter lugar nas escolas e as universidades, no fogar e no lugar de traballo.

-A educación é o medio máis eficaz de previr a intolerancia.

¿POR QUE?

Razóns para ser tolerantes

-Intensificación actual dos actos de intolerancia, violencia, terrorismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, racismo, antisemitismo, exclusión, marxinación e discriminación perpetrados contra minorías nacionais, étnicas, relixiosas e lingüísticas, refuxiados, traballadores emigrantes, inmigrantes e grupos vulnerables da sociedade.

-Actos de violencia e intimidación contra persoas que exercen o seu dereito de libre opinión e expresión.

-Todas estas causas constitúen ameazas para a consolidación da paz e da democracia no plano nacional e internacional e convértense en obstáculos para o desenvolvemento.

¿COMO?

Formas de actuación

-Practicar a tolerancia non significa tolerar a inxustiza social nin renunciar ás conviccións persoais ou temperalas.

-Significa que toda persoa é libre de adherirse ás súas propias conviccións e acepta que os demais se adhiran ás súas.

-Significa aceptar o feito de que os seres humanos, naturalmente caracterizados pola diversidade do seu aspecto, a súa situación, a súa forma de expresarse, o seu comportamento e os seus valores, teñen dereito a vivir en paz e a ser como son.

-Tamén significa que un non ha de impor as súas opinións aos demais.

-Esixe tamén que toda persoa poida gozar de oportunidades económicas e sociais sen ningunha discriminación.

¿CANDO?

Día Internacional

-A fin de facer un chamamento á opinión pública, pór de relevo os perigos da intolerancia e reafirmar o noso apoio e acción en prol do fomento da tolerancia e da educación en favor desta, a ONU proclama solemnemente Día Internacional para a Tolerancia o día 16 de novembro de cada ano.

-Para iso fará falta conceder unha atención especial ao melloramento da formación do persoal docente, os plans de estudo, o contido dos manuais e dos cursos e doutros materiais pedagóxicos, como as novas tecnoloxías da educación, a fin de formar cidadáns atentos aos demais e responsables, abertos a outras culturas.

TÉCNICA: BIBLIOGRAFÍA

Catro proxectos da Unesco

As 4 accións ou proxectos en marcha que propón a Unesco para celebrar o valor cidadán da tolerancia son: a mediación posconflito, o diálogo de civilizacións, o diálogo interrelixioso, as rutas internacionais do diálogo. Indicámosche en que consisten e dámosche pistas para que te decates a fondo da súa importancia.

-MEDIACIÓN POSCONFLITO. Unha das misións principais da Unesco é garantir o espazo e a liberdade de expresión de todas as culturas do mundo. Así pois, non se trata de identificar e preservar todas as culturas consideradas separadamente, senón de revivificarlas para evitar que queden reducidas a guetos, contrarrestar extravíos derivados da identidade e previr conflitos.

-DIÁLOGO DE CIVILIZACIÓNS. O intercambio equitativo, así como o diálogo entre as civilizacións, culturas e pobos, baseados na mutua comprensión e respecto e na igual dignidade das culturas, son a condición necesaria para a construción da cohesión social, da reconciliación entre os pobos e da paz entre as nacións. A idea de Alianza de Civilizacións foi proposta polo presidente español José Luis Rodríguez Zapatero na 59 Asemblea Xeral da ONU o 21 de setiembre de 2004.

-DIÁLOGO INTERRELIXIOSO. Esta acción inscríbese no marco global establecido pola ONU dunha alianza de civilizacións. Concretamente, trátase de privilexiar, no marco dese diálogo intercultural, que inclúe o diálogo interrelixioso, todo un conxunto de prácticas adecuadas que favorecen o pluralismo cultural e están destinadas a desalentar todas as manifestacións de extremismo e de fanatismo e a resaltar os valores e principios que conducen ao achegamento.

-RUTAS DE DIÁLOGO. A Unesco desempeña unha función de vixía pondo de relevo o papel desempeñado pola cultura nas situacións de emerxencia, de conflito ou posconflicto, en tanto que instancia de reconciliación grazas en particular ao patrimonio cultural, e como espazo de encontros a través do seu programa Rutas de diálogo, talles como o Diálogo en Asia Central, A Ruta do escravo, o Proxecto Cáucaso, o Plan Arabia, as Rutas da Seda, As Rutas do Ao-Andalus e outras apaixonantes.

TÉCNICA: CASOS

Para entender mellor que é tolerancia, busca o significado breve de cada unha destas palabras, seguindo a ligazón proposta en Recursos, que che dará pistas para todas as demais:

Indiferenza / Respecto / Reprobación / Tolerancia / Tolerancia civil / Tolerancia relixiosa / Fanatismo / Dogmatismo / Fundamentalismo / Discriminación / Integrismo / Racismo / Misoxinia / Homofobia / Machismo / Feminismo / Xenofobia / Prexuízo / Discriminación / Intolerancia / Igualdade / Marxinación / Apartheid / Segregacionismo /

Lembra que o noso compromiso co estudo dos Valores cidadáns debe partir das noticias e non só dos libros, textos e documentos que teñamos nos programas de cidadanía. O xornal proporciónache todos os días CASOS / noticia que darán ao teu estudo un sentido engadido de actualidade.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies