JESÚS GARRIDO

Seguimos neste tema do sentido crítico de valores as propostas de Richard Paul no libro CriticalThinking (Binker). Lembramos: TD: opinión segundo a Teoría Didáctica. TC: segundo a Teoría Crítica. E debatemos cal é a mellor opción para unha aprendizaxe ampla e segura. Que opinas?

Partes / todo

Teoría Didáctica (TD). Para aprender ben as cousas é mellor dividir o tema, ou a noticia, en partes, estas en elementos e subelementos, facendo algo así como atomizar os contidos, e comezar polo máis simple, sen distraerlles demasiado, de momento, con información sobre a totalidade, que podería levalos a unha situación confusa.

Teoría Crítica (TC). Ao revés, salvo situacións especiais, para aprender ben as cousas é mellor comezar por unha descrición que lles dea un suficiente sentido da totalidade. E logo baixar, aos poucos, cada vez máis a partes máis pequenas. En definitiva, é mellor dar primeiro un aspecto do todo e descender logo ao detalle que o fai máis claro.

Aprendizaxe vital

TD. Ao principio, o alumno debe aprender unha serie de coñecementos e, despois, aplicalos á vida real. É algo así como un adestramento en tubo de ensaio, cuxas aprendizaxes se trasladan logo ás situacións da propia vida.

TC. Para lograr unha efectiva aprendizaxe de coñecementos é necesario partir, desde o principio, de situacións vitais e significativas para o alumno. Neste momento da súa vida é a mellor forma para que logo as siga aplicando vitalmente noutros casos.

Aprendizaxe de valores

TD. En primeiro lugar deben coñecerse as cousas e despois ver o significado e o resultado do valor que teñen na vida persoal de cada alumno. É necesario diferenciar claramente ambas as partes e momentos: primeiro tratando de que coñezan ben o tema e despois pensando como se pode conectar o tema cos valores de cada persoa.

TC. Os alumnos só aprenden de verdade aquilo que ten significado persoal para a vida. Xa que logo, é necesario facer un esforzo, desde o principio da aprendizaxe do sentido crítico, coñecer e conectar o significado dese valor coa vida de cada un e, grazas a esa atención, poderá aprender mellor e con máis interese.

Sistemas de corrección

TD. A ignorancia é como un baleiro: os prexuízos, os erros, as dúbidas, as indecisións que ten cada persoa pódense corrixir substituíndoas automaticamente por novos coñecementos, borrando con iso os antigos e substituíndoos por unha nova información que se lle dá á persoa desde fóra.

TC. Os prexuízos, as dúbidas, os erros importantes teñen case sempre unha historia persoal. Para corrixilos, non abonda unha información desde fóra. É necesario que a persoa se implique nunha nova experiencia. Así poderá talvez non borrar por completo, pero logrará ir contrastándoo con novas experiencias positivas.

Actividades

En La Voz de la Escuela levamos, con esta, algunhas semanas dedicando dúas columnas da páxina 3 ao sentido crítico aplicado á aprendizaxe na aula.

Se tes a man o publicado, distinguirás moi ben entre a teoría didáctica (TD), que tende a que os alumnos coñezan moitos datos, cantos máis mellor, sobre un tema, e a teoría crítica (TC), que insiste en que o mellor camiño para a aprendizaxe é axudar aos alumnos a que desenvolvan habilidades, técnicas, sistemas, motivacións, formas de aprender que aplicarán logo aos temas que se lles presenten no programa académico.

■ Cal é a túa opinión? Discutímola? Unha escola suxeriunos o exemplo dun ciclista que corre , corre e corre (TD) e outro que, ademais, sabe correr (TC). En fin, boa sorte e boa meta con excelente fin de etapa.

Compartir en Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en WhatsApp

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies