5.1 Secuencia de actividades

Ao longo de seis semanas seguidas, unha sesión semanal en titoría.

5.2 Técnicas

Debates, busca de información, exercicios prácticos e traballo por equipos.

5.3 Agrupamentos e espazos

Traballo individual e grupal que se desenvolverá na aula, onde se realizará a posta en común das actividades realizadas. Para utilizar Internet necesitarase a aula de informática, se é que non hai conexión na aula. O taboleiro será necesario para expor os murais de noticias e o documento final.

5.4 Estratexias

En termos xerais, e como estratexia para favorecer a comunicación e o respecto na vida cotiá da aula, proponse:

 • Usar unha linguaxe que non sexa impositiva.
 • Defender o dereito a poder disentir e a ser respectado.
 • Estimular a capacidade de escoita.
 • Integrar as diferenzas e as achegas individuais.
 • Favorecer a autoestima de mozos e mozas.
 • Reforzar positivamente aos alumnos e alumnas.
 • Favorecer dinámicas de traballo cooperativas.
 • Promover que o protagonismo no «uso da palabra» sexa compartido tanto por mozos como por mozas.
 • Responsabilizar por igual, ás mozas e aos mozos, nas diferentes tarefas que se lles encomenden.
 • Non tolerar actitudes desprezativas entre o alumnado, e especialmente as provocadas por diferenzas de xénero.
 • Non utilizar ás mozas para aplacar as actitudes violentas dos mozos.
 • Buscar o maior número de solucións analizadas ante un problema.
 • Fomentar procesos de interrogación, diálogo e razoamento.

Compartir en Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en WhatsApp

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies