0. PRESENTACIÓN

A educación en valores é imprescindible á hora de combater a violencia contra as mulleres. Na actualidade, a maioría dos centros educativos inclúen nas súas programacións contidos e actividades relacionados co tema co obxectivo de sensibilizar aos máis novos cara a esta situación de desigualdade. Esta unidade didáctica, que parte dunha noticia do xornal acerca das denuncias por malos tratos de xénero, está pensada para ser traballada ao longo de seis sesións na hora de Titoría.

3. A NOTICIA

As denuncias de malos tratos soben un 8 por cento, pero máis de 3.000 mulleres retíranas

Das 31.789 denuncias interpostas, en 3.228 casos -o 10,15 por cento- as vítimas renunciaron a seguir o procedemento, o que supón un leve aumento dun 1 por cen sobre o trimestre anterior.

Efe 22/10/2007

Os xulgados competentes en violencia de xénero recibiron 31.789 denuncias entre abril e xuño pasados -un 8 por cento máis respecto ao primeiro trimestre de 2007-, pero en máis de 3.000 casos as vítimas renunciaron a seguir co procedemento.

Así o reflicte un informe do Observatorio contra a Violencia Doméstica e de Xénero do Consello Xeral do Poder Xudicial, que toma en conta as denuncias interpostas durante ese período nos 46 Xulgados exclusivos de Violencia sobre a Muller existentes en España así como nos 415 xulgados con competencias compartidas.

Así, os datos totais arroxan que se presentaron 345 denuncias diarias por malos tratos.

Das 31.789 denuncias, o 78,2 por cento (24.872) foron presentadas con ateigado policial, o 11,5 por cento (3.649) polas propias vítimas, o 9,3 por cento(2.952) o foron a través de remisión do parte de lesións, tras ser atendidas en centros hospitalarios, un 0,7 por cento (207) por remisión de servizos de asistencia ou terceiros en xeral e 109 denuncias foron presentadas por familiares (un 0,3 por cento).

Comparando os dous primeiros trimestres de 2007 constátase unha tendencia á alza das denuncias: das 29.277 do primeiro trimestre ás 31.789 denuncias no segundo, un 8 por cento máis.

Iso confirma, segundo o Observatorio, a tendencia, lenta pero permanente, a denunciar esta violencia no ámbito da parella ou ex parella.

Das 31.789 denuncias interpostas, en 3.228 casos -o 10,15 por cento- as vítimas renunciaron a seguir o procedemento, o que supón un leve aumento dun 1 por cento sobre o trimestre anterior.

En canto aos delitos instruídos a través dos XVM, o máis habitual é o de lesións, o 69 por cento, séguenlle o delito contra a liberdade (coaccións e ameazas) -9 por cento-; o delito contra a integridade moral -6 por cento-, e o delito contra os dereitos e os deberes familiares -4 por cento-.

No período citado, 5.088 persoas foron axuizadas polos XVM; o 79 por cento foron condenados e o 21 por cento resultaron absoltos.

O total de xuízos de faltas celebrados no trimestre foi de 2.589, e un 98,4% das persoas axuizadas eran homes.

Respecto da nacionalidade, un 67 por cento (3.409) son españois e un 33 por cento(1.679) son estranxeiros.

En canto ás ordes de protección -de abril a xuño- solicitáronse 9.545 en toda España, acordándose 7.059, o que supón un 74 por cento daquelas.

O cociente denuncias/ordes de protección é dun 30 por cento, porcentaxe similar ao do trimestre pasado.

Un 65 por cento das solicitantes eran españolas e un 35% eran estranxeiras, incrementándose neste trimestre en 4 puntos a porcentaxe de foráneas.

No 63 por cento dos casos, a relación afectiva mantíñase (nun 33 por cento había relación matrimonial e nun 30 análoga a ela) mentres que no 24 por cento extinguiuse (nun 12 por cento correspondía a ruptura da relación matrimonial e nun 24 á dunha relación de feito).

Catro comunidades seguen sendo as que maior número de solicitudes de ordes de protección reciben -tamén son as máis poboadas-: Cataluña, con 1.538, Madrid, con 1.517, Andalucía, con 1.462, e a Comunidade Valenciana, con 1.200.

Pola súa banda, nos xulgados do penal, que axuízan delitos penados ata con cinco anos de pena privativa de liberdade, celebráronse 6.005 xuízos orais sobre violencia de xénero, co resultado dun 66,5 por cento de sentenzas condenatorias (3.393) e dun 43 por cento de absolutorias (2.612).

As audiencias penais especializadas en violencia sobre a muller, que axuízan delitos penados con pena privativa de liberdade superior a cinco anos, ditaron, en única instancia, 63 sentenzas, 54 delas (o 84 por cento) de condena, e o 14 por cento (9 sentenzas) absolutorias.

Compartir en Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en WhatsApp

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies