Entre os documentos elaborados pola Unesco seleccionamos dous que analizan por que é importante a a Protección do Patroimonio Cultural Inmaterial. Son estes:

a. O depositario deste patrimonio é a mente humana, sendo o corpo humano o principal instrumento para a súa execución ou -literalmente-encarnación. Con frecuencia compártense o coñecemento e as técnicas dentro dunha comunidade, e igualmente as manifestacións do PCI lévanse a cabo, a miúdo, de forma colectiva.

b. Moitos elementos do PCI están ameazados debido aos efectos da globalización, ás políticas homoxeneizantes e á falta de medios, de valorización e de entendemento que, todo iso xunto, conduce á deterioración das funcións e os valores destes elementos e á falta de interese cara a eles entre as novas xeracións.

Aprendizaxe e avaliación de actitudes

Receptividade baixa

É o primeiro nivel. Dáse cando algúns alumnos non teñen nin conciencia de en que consiste o patrimonio inmaterial nin que significan sequera esas dúas palabras. Ás veces, en cambio, sóalle un pouco. É necesario pescudalo para saber o seu coñecemento e actitude previa ante o estudo desta noticia.

 • Conciencia da existencia do PCI: ¿saben algo de que vai?, ¿gustaríalles saber?
 • Receptividade ante a noticia: ¿como demostran que están receptivos?

  Atención explícita: non se distraen con outras cousas

Resposta

Con todo, a experiencia dá que, cando lle falas disto aos alumnos e lles explicas que se trata dos costumes, tradicións, linguaxe, festas, artesanía, atópasche cunha reacción favorable, falan diso e responden gustosamente a calquera actividade que se lles propón. ¿Están os teus alumnos a este segundo nivel?

 • Aceptan traballar sobre a noticia: feitos que o confirman
 • Desexan traballar sobre a noticia: palabras ou feitos que o demostran
 • Satisfacción de traballar sobre a noticia: con que e como o manifestan

Valoración

Estamos no terceiro nivel. En xeral, non valoran especialmente que é o patrimonio inmaterial, aínda que existen algúns alumnos máis interesados nalgunha das súas manifestacións culturais, e téñenas como un valor para eles: arte, lingua, música, instrumentos populares, tradicións típicas familiares. ¿Cantos están nesta actitude?

 • Perciben que o PCI é un valor paras eles: ¿dino?, ¿coméntano?
 • Prefiren traballar sobre esta noticia: ¿deixan de facer algo que tamén lles gusta?
 • Comprométense en actividades sobre o PCI: ¿onde chega o seu compromiso?

Organización

Se preguntas en clase polo tempo que os teus alumnos dedican a algunha destas manifestacións inmateriais, ¿con que resultados te atopas? ¿Organizan parte da súa vida para dedicar e desenvolver algunha actividade que protexa e desenvolva o coñecemento do patrimonio inmaterial que lles rodea? Sería, sen dúbida, unha actitude de alto nivel.

 • Buscan tempos e espazos para facer algo polo PCI
 • Organízanse dalgún modo para levar a cabo algunha investigación PCI
 • Organízanse de feito para facer algunha promoción PCI

Caracterización

Finalmente é a actitude daqueles a quen a protección do patrimonio inmaterial lles caracteriza e se lles coñece e identifica como tales. Estariamos no nivel máximo.

 • A xente coñécelles polo seu interese concreto na promoción dos PCI
 • Teñen un nome que lles caracteriza como do equipo ou grupo promotor

ANEXO

Sitio web da Unesco sobre o Patrimonio Cultural Inmaterial

Contacto: ich@unesco.org

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies