Pregunta: Valentina, 10 anos, CEIP Cidade Vella, A Coruña.
Responde: Cristóbal Ramírez Gómez.

¡Orixinal pregunta, dende logo, Valentina! Os apelidos xorden de varias formas ao longo da historia, e permiten identificar a un individuo cunha familia ou grupo humano concreto. Os teus apelidos identifícante co teu pai e coa túa nai, e á súa vez cos teus avós e avoas, e así sucesivamente. E formáronse de diversos xeitos. Aquí, en Rusia, en Sudán, en Estados Unidos e en todas partes. Agora ben, en xeral moitos apelidos que acaban en man teñen unha orixe xudía. E moitos xudeus cambiáronse nome e apelido e fixeron que soasen a alemán ou inglés porque, como quizais saibas, foron e aínda son nalgúns países moi perseguidos, e así se camuflaban. En Alemaña fai case 80 anos foron asasinados uns seis millóns. Por exemplo, xente que era Neumann converteuse en Newman. Para complicar máis a cousa, a terminación mann (así, con dúas enes) é moi habitual en alemán. ¿É posible que un Glassmann alemán pasase a ser Glassman en Estados Unidos? Si, moi posible. E de ser así, tanto en alemán como en inglés significaría home de cristal, nunha tradución textual. Por certo, ¿sabes cal é o apelido máis común en España? García.

Fai a túa pregunta

10 + 7 =