Unha das vantaxes pedagóxicas que se atribúen ao desenvolvemento do diario persoal é a influencia que ten no cambio das deficiencias cognitivas que pode ter unha persoa, tanto na súa autocoñecemento como na inseguridade cando se relaciona cos demais.

– ¿Será isto certo? Polo menos coincide bastante cos resultados proporcionados polos expertos que traballaron propondo como axuda o diario persoal: mellorou o coñecemento de si mesmos a base de analizar e escribir as súas experiencias, aclarouse un pouco o camiño a seguir nas súas decisións, foi capaz de formular mellor o que lle pasaba a base de ter que escribilo tantas veces nas súas páxinas persoais, etc.

– Ninguén di que a técnica pedagóxica de levar un diario durante algún tempo na vida resolva de raíz os problemas e imaxes oscilantes que poida ter unha persoa adolescente ou maior; pero seguramente axuda.

– E por iso, e soamente como unha base de discusión para analizar a experiencia dos que foron capaces de someterse a esta práctica con certa fidelidade e constancia, propomos 20 frases que denotan insuficiencia cognitiva ou emocional nas persoas.

– A maioría destas frases están adaptadas libremente dos datos achegados por Feuerstein e outros no seu sistema de Enriquecemento Instrumental para a mellora da capacidade cognitiva.

– Cando unha persoa adoita repetir moitas veces algunha destas frases, en que sentido pensas que a práctica intelixente do diario persoal axuda ¿nada (N) , pouco (P), bastante (B), moito (M) a mellorar esa situación? ¿Por que? Trátase, recorda, dunha avaliación e discusión en grupo, onde cada un deberá achegar as súas razóns, que é o importante.

Pode facerse primeiro o test individualmente e despois pór en común as frases que dean máis xogo pola súa influencia negativa ou positiva.

1. Percepción confusa: Non sei o que me pasa. Fáltanme datos que expliquen por que me sinto así. ¿Pode axudar o Diario persoal a mellorar isto? ( )

2. Procura impulsiva: Doulle voltas á cabeza, intento ver o camiño para axudarme, pero non sei por onde empezar . ¿Pode axudar o Diario? ( )

3. Carencia códigos verbais: ¿Como o diría eu? Non sei como dicilo, fáltanme palabras para expresar o que me pasa. ¿Pode axudar? ( )

4. Desorientación espacial e temporal: Estou un pouco perdido. Non sei moi ben cando empezou isto nin como me ven os demais. ¿Pode? ( )

5. Confusión entre permanencia / cambios: Non sei moi ben distinguir entre o permanente que hai en min e os cambios que se producen, mestúroo todo. ( )

6. Deficiencia en precisión: Téñoo que explicar vinte veces, con frecuencia esquézome de cousas, sempre falo en xeral, pero non concreto. ( )

7. Incapacidade de relación de fontes: Digo as cousas por separado, pasoume isto e isto e isto, pero non sei relacionalo e facer sínteses. ( )

8. Dificultade en percibir o problema: Conto situacións, relato historias que me pasaron, pero non son capaz nin de ver, de formular, talvez nin de admitir o problema. ( )

9. Mesturar o relevante co irrelevante: Mestúroo todo, pego o rolo: pero noto que non vou ao gran, ao importante. ¿Que me pasa? ¿Teño medo en dicilo? ( )

10. Deficiencia análise comparativa: Eu sei que non todo é igual, pero teño dificultade en analizar e distinguir entre acontecementos similares e diferentes. ( )

11. Limitación campo mental: Noto que me pecho en ver cada cousa por separado e só desde o meu punto de vista. Son estreito de miras, segundo a miña experiencia. ( )

12. Falta de conduta sumativa: Fáltame visión de conxunto. Gústame ver as cousas independentes unhas doutras. ( )

13. Falta de lóxica: Iso dinme, que non son lóxico e que falo das cousas soamente segundo a miña reacción vivencial ante elas. ( )

14. Carencia de interiorización: Memorizo datos illados e os conto, pero nunca fun capaz de interiorizar unha interpretación de que é de verdade o que me pasa. ( )

15. Deficiencia de conduta planeada: Non cheguei a un acordo comigo mesmo para saber a que aterme en cada momento e sempre estou ao que saia. ( )

16. Carencia de hipótese: Síntome tan atado ao que sinto e a experiencia que me custa imaxinarme nunha situación nova e diferente. ( )

17. Comunicación egocéntrica: Sempre afirman que mesturo o que me din os demais coas cousas que me pasan a min e non escoito o que o outro quere comunicarme. ( )

18. Bloqueo no razoamento: Se non podo ou non sei como relacionarme nunha situación, póñome en plan de ataque, ironía ou descualificación dos demais. ( )

19. Conduta impulsiva: Os demais xa saben como irritarme e dinme que son de ideas fixas e de amigos / inimigos e que non cambio. ( )

20. Ensaio e erro: Non me gusta arriscar nin meterme en experimentos que non controlo; prefiro quedarme co que xa teño e son. ( )

Compartir en Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en WhatsApp

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies