Unha das vantaxes pedagóxicas que se atribúen ao desenvolvemento do diario persoal é a influencia que ten no cambio das deficiencias cognitivas que pode ter unha persoa, tanto na súa autocoñecemento como na inseguridade cando se relaciona cos demais.

– ¿Será isto certo? Polo menos coincide bastante cos resultados proporcionados polos expertos que traballaron propondo como axuda o diario persoal: mellorou o coñecemento de si mesmos a base de analizar e escribir as súas experiencias, aclarouse un pouco o camiño a seguir nas súas decisións, foi capaz de formular mellor o que lle pasaba a base de ter que escribilo tantas veces nas súas páxinas persoais, etc.

– Ninguén di que a técnica pedagóxica de levar un diario durante algún tempo na vida resolva de raíz os problemas e imaxes oscilantes que poida ter unha persoa adolescente ou maior; pero seguramente axuda.

– E por iso, e soamente como unha base de discusión para analizar a experiencia dos que foron capaces de someterse a esta práctica con certa fidelidade e constancia, propomos 20 frases que denotan insuficiencia cognitiva ou emocional nas persoas.

– A maioría destas frases están adaptadas libremente dos datos achegados por Feuerstein e outros no seu sistema de Enriquecemento Instrumental para a mellora da capacidade cognitiva.

– Cando unha persoa adoita repetir moitas veces algunha destas frases, en que sentido pensas que a práctica intelixente do diario persoal axuda ¿nada (N) , pouco (P), bastante (B), moito (M) a mellorar esa situación? ¿Por que? Trátase, recorda, dunha avaliación e discusión en grupo, onde cada un deberá achegar as súas razóns, que é o importante.

Pode facerse primeiro o test individualmente e despois pór en común as frases que dean máis xogo pola súa influencia negativa ou positiva.

1. Percepción confusa: Non sei o que me pasa. Fáltanme datos que expliquen por que me sinto así. ¿Pode axudar o Diario persoal a mellorar isto? ( )

2. Procura impulsiva: Doulle voltas á cabeza, intento ver o camiño para axudarme, pero non sei por onde empezar . ¿Pode axudar o Diario? ( )

3. Carencia códigos verbais: ¿Como o diría eu? Non sei como dicilo, fáltanme palabras para expresar o que me pasa. ¿Pode axudar? ( )

4. Desorientación espacial e temporal: Estou un pouco perdido. Non sei moi ben cando empezou isto nin como me ven os demais. ¿Pode? ( )

5. Confusión entre permanencia / cambios: Non sei moi ben distinguir entre o permanente que hai en min e os cambios que se producen, mestúroo todo. ( )

6. Deficiencia en precisión: Téñoo que explicar vinte veces, con frecuencia esquézome de cousas, sempre falo en xeral, pero non concreto. ( )

7. Incapacidade de relación de fontes: Digo as cousas por separado, pasoume isto e isto e isto, pero non sei relacionalo e facer sínteses. ( )

8. Dificultade en percibir o problema: Conto situacións, relato historias que me pasaron, pero non son capaz nin de ver, de formular, talvez nin de admitir o problema. ( )

9. Mesturar o relevante co irrelevante: Mestúroo todo, pego o rolo: pero noto que non vou ao gran, ao importante. ¿Que me pasa? ¿Teño medo en dicilo? ( )

10. Deficiencia análise comparativa: Eu sei que non todo é igual, pero teño dificultade en analizar e distinguir entre acontecementos similares e diferentes. ( )

11. Limitación campo mental: Noto que me pecho en ver cada cousa por separado e só desde o meu punto de vista. Son estreito de miras, segundo a miña experiencia. ( )

12. Falta de conduta sumativa: Fáltame visión de conxunto. Gústame ver as cousas independentes unhas doutras. ( )

13. Falta de lóxica: Iso dinme, que non son lóxico e que falo das cousas soamente segundo a miña reacción vivencial ante elas. ( )

14. Carencia de interiorización: Memorizo datos illados e os conto, pero nunca fun capaz de interiorizar unha interpretación de que é de verdade o que me pasa. ( )

15. Deficiencia de conduta planeada: Non cheguei a un acordo comigo mesmo para saber a que aterme en cada momento e sempre estou ao que saia. ( )

16. Carencia de hipótese: Síntome tan atado ao que sinto e a experiencia que me custa imaxinarme nunha situación nova e diferente. ( )

17. Comunicación egocéntrica: Sempre afirman que mesturo o que me din os demais coas cousas que me pasan a min e non escoito o que o outro quere comunicarme. ( )

18. Bloqueo no razoamento: Se non podo ou non sei como relacionarme nunha situación, póñome en plan de ataque, ironía ou descualificación dos demais. ( )

19. Conduta impulsiva: Os demais xa saben como irritarme e dinme que son de ideas fixas e de amigos / inimigos e que non cambio. ( )

20. Ensaio e erro: Non me gusta arriscar nin meterme en experimentos que non controlo; prefiro quedarme co que xa teño e son. ( )

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies