Fernando Pariente.

O poeta de Rianxo Manuel Antonio Pérez Sánchez asinou as súas obras literarias só co seu nome, omitiendo apelidos. Era unha manifestación máis de rebeldía. A súa familia, conservadora, destinábao á carreira eclesiástica, pero el negouse a iso desde neno e marchouse a Santiago para estudar o bachillerato. A súa vocación literaria galleguista nacera da súa amizade con Rafael Dieste, compañeiro desde a infancia na vila natal común. Tamén entabló relación con Vicente Risco e o grupo da editorial Nós por medio de Castelao, converténdose nun dos membros da vanguardia galega. Publicou algúns dos seus poemas na revista coruñesa Alfar, pero a súa obra principal está recollida nun único libro, De catro a catro, que escribiu mentres navegaba exercendo a súa profesión de piloto náutico. Faleceu prematuramente en 1930, cando tiña 29 anos, aquejado de tuberculosis.