Fernando Pariente.

Berlín, que fora a capital durante o primeiro, segundo e terceiro Reich, foi conquistada polas tropas soviéticas en xuño de 1945. Os plans de postguerra dividírona en catro sectores baixo o control das catro potencias aliadas: Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña e Francia. Ao principio da Guerra Fría, en 1948, os tres sectores occidentais, Berlín Oeste, se reunificaron e pasaron a formar parte da recentemente creada República Federal de Alemaña, RFA, pero coa capital en Bonn. A Unión Soviética replicou coa creación da República Democrática de Alemaña, en 1949 e bloqueou a Berlín Oeste, obrigando ás potencias occidentais a comunicar e abastecer á cidade mediante unha ponte aérea. En 1961 a RDA construíu un muro para illar Berlín Oeste de toda a RDA, co fin de acabar coa emigración masiva de alemáns do Leste cara ao Oeste. Pero as fugas seguiron existindo e ao final máis dun millón e medio de persoas pasaron á Alemaña Federal. A cidade perdeu poboación porque moitos berlineses do oeste tamén a abandonaron. O muro de Berlín caeu o 9 de novembro de 1989 e algúns días despois desapareceu a República Democrática, integrada na República Federal. Berlín estaba preparada para recuperar a seu capitalidade, como efectivamente o fixo en 1991.