Fernando Pariente.

Un grupo de extremistas conservadores, capitaneados polo senador republicano Joseph McCarthy, empeñáronse en ver inimigos e axitadores comunistas en diversos estratos da sociedade norteamericana, especialmente na industria do cine. Acadaron a aprobación dun comité do Senado, presidido por el mesmo, co obxecto de investigar a distintos particulares sobre a realización de actividades antinorteamericanas. As acusacións realizábanse por simples delacións, con frecuencia de carácter anónimo e carentes de calquera apoio probatorio. Creáronse listas de sospeitosos a quen se impedía actuar en calquera película. A caza de bruxas durou máis de cinco anos, ata que a iniciativa dalgúns xornalistas, como Edward Murrow, presentada na película Boas noites, boa sorte, de George Clooney, acadou a expulsión do senador McCarthy do comité e a extinción deste.