Fernando Pariente.

Basilio Álvarez, ourensano de palabra abundante e apaixonada oratoria, iniciou a súa formación no seminario diocesano e fíxose cura, pero, aos poucos, a vertente política e social das súas reivindicacións foi impoñéndose sobre a súa vocación relixiosa. En 1907 os seus superiores enviárono a Madrid e alí dedicouse a fondo ao xornalismo, chegando a ser director de El Debate, o principal periódico católico da capital. Fundou entón unha revista de carácter social e político denominada Acción Gallega, cuxo primeiro número saíu á rúa nun día como hoxe de 1910. A revista serviría de inspiración a un partido agrarista galego, que defendería a regeneración da sociedade rural galega desde principios enraizados no sindicalismo católico. Propoñía a redención dos foros, a erradicación do caciquismo, a mellora das comunicacións interiores e cara ao exterior de Galicia, o fomento da industria rural, conservera, vinícola e hidrológica, e da ganadería, o establecemento de bancos rurales, caixas de aforro, cooperativas…