Abordamos agora a avaliación de actividades posibles suxeridas neste e-studio.

7.1 En primeiro lugar, existe unha actividade preferente: que os alumnos xoguen ao xadrez, simplemente porque é un xogo importante, prescindindo de momento de se fomenta ou non o desenvolvemento da intelixencia, que é unha cuestión á parte.

A avaliación desta actividade só se pode medir por unha realidade dobre: qué fai o centro educativo e cómo fomenta a participación e formación dos alumnos; e, segundo, cantos alumnos, de forma individual, pola súa conta, realizan esta actividade sos ou en clubs de xadrez externos á escola.

7.2 En segundo lugar, a avaliación diríxese a comprobar ata qué punto os profesores e alumnos son conscientes e están ou non de acordo en qué tipo de vantaxes pode achegar o xadrez no desenvolvemento da intelixencia ou doutras habilidades nos alumnos.

7.3 E, para iso, suxerimos algunhas actividades de reflexión, propondo algunhas frases que poden dar lugar a un pequeno debate sobre a súa opinión persoal neste tema:

A) O xadrez, en xeral, axuda ao desenvolvemento da intelixencia: si / non. ¿Por que? (Opinión libre, confróntense os datos que figuran neste e-studio).

B) O xadrez axuda soamente ao desenvolvemento dalgún tipo de intelixencia, pero non de todas: si/non. ¿Cales? (Cfr.: le antes o Anexo 1).

C) O xadrez, aínda que non axude demasiado ao desenvolvemento da intelixencia, axuda certamente ao desenvolvemento dunha serie de habilidades, como a educación visual, a memoria, a imaxinación espacial. (Cfr.: Le antes o Anexo 2)

D) O xadrez e a educación académica dos alumnos vai por distintos camiños: aínda que sempre o xadrez pode proporcionar algunha axuda, non hai garantías que a práctica do xadrez mellore os niveis de estudo nos alumnos. (Cfr. a túa propia experiencia).

ANEXO 1

Os oito tipos de intelixencia

Howard Gardner engade que igual que hai moitos tipos de problemas que resolver, tamén hai moitos tipos de intelixencia. Ata a data Howard Gardner e o seu equipo da Universidade de Harvard identificaron oito tipos distintos:

-Intelixencia lingüística. A que teñen os escritores, os poetas, os bos redactores. Utiliza ambos os dous hemisferios.

-Intelixencia lóxica. A que se utiliza para resolver problemas de lóxica e matemáticas. É a intelixencia que teñen os científicos. Correspóndese co modo de pensamento do hemisferio lóxico e co que a cultura occidental considerou sempre como a única intelixencia.

-Intelixencia espacial. Consiste en formar un modelo mental do mundo en tres dimensións. É a intelixencia que teñen os mariñeiros, os enxeñeiros, os cirurxiáns, os escultores, os arquitectos ou os decoradores.

-Intelixencia musical. É aquela que permite desenvolverse adecuadamente a cantantes, compositores, músicos e bailaríns.

-Intelixencia cenestésica. A capacidade de utilizar o propio corpo para realizar actividades ou resolver problemas. É a intelixencia dos deportistas, os artesáns, os cirurxiáns e os bailaríns.

-Intelixencia intrapersonal. É a que permite entenderse a si mesmo. Non está asociada a ningunha actividade concreta.

-Intelixencia interpersoal. A que permite entender aos demais; adóitase atopar nos bos vendedores, políticos, profesores ou terapeutas.

-Intelixencia naturalista. A utilizada cando se observa e estuda a natureza, co motivo de saber organizar, clasificar e ordenar. É a que demostran os biólogos ou os herbolarios.

ANEXO 2

XOGOS VISUAIS MEMORIA ORIENTACIÓN

Parece bastante claro nas investigacións neurocientíficas e experimentais que, polo menos, o xadrez fomenta unha serie de competencias visuais, memorísticas e espaciais.

Para entender ben de qué se trata, pódese acudir ao dito sobre estas actividades reflectidas nos lóbulos e ao gráfico que os describe: pero tamén a xogos que axudan coa súa práctica a entender de qué se trata.

2.2Xogos visuais:

Matemáticas 1

Matemáticas 2

Matemáticas 3

 

2.2 Xogos de memoria, lóxica e observación

 

Xogos de lóxica e memoria

www.misabueso.com/juegos/juegos_de_logica_y_memoria.html

O xogo de memoria de Noé

2.3 Xogos de orientación espacial

 

Tangram

 

Xogo do Tangram: fabricación dos compoñentes e práctica

Compartir en Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en WhatsApp

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies